Členské 2021

Vážené členky a členovia klubu OZ MY POLICE. Nový rok nám opäť zaklopal na dvere, preto vás žiadame uhradiť členské pri osobnom preberaní karty, alebo prevodom na účet SK3702000000003545424456 / kód banky: 0200 , kde do poznámky uvediete členské 2021,číslo člena(Nájdete na karte) meno s priezviskom.

Správna rada OZMYPOLICE rozhodla, že ročné členské sa bude zvyšovať prvý krát od vzniku OZMYPOLICE s reflektovaním na zvyšujúce sa náklady a to 15Eur (policajt, vojak, hasič, etc) a civil 20 Eur.