Členské 2022

Vážené členky a členovia klubu OZ MY POLICE. Členské vás žiadame uhradiť pri osobnom preberaní karty, alebo prevodom na účet SK3702000000003545424456 / kód banky: 0200 , kde do poznámky uvediete členské 2022,číslo člena(Nájdete na karte) meno s priezviskom.

Členské na rok 2022 je 15Eur (policajt, vojak, hasič, etc) a civil 20 Eur.

(Pri doplatku členského za rok 2021 dopísať do poznámky aj rok 2021)