Dokumenty

Tlačivá a dokumenty na stiahnutie

Zbrane a strelivo

Žiadosť o vydanie povolenia na nadobudnutie vlastníctva zbrane kategórie D

Oznámenie o držbe zbrane kategórie A

Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu

Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu

Zaevidovanie zbrane a vydanie preukazu zbrane

Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu

Zákon_c.190_2003o_zbraniach_a strelive

Dokumenty OZ MYPOLICE

OZ MYPOLICE Povinnosti návštevníka strelnice (PDF)

Prihláška a čestné prehlásenie člena OZ MY POLICE