Literatúra- Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v slovenskej republike

Držiteľov ZP aj nedržiteľov ZP informujeme, že na trhu s odbornou literatúrou sa nachádza kniha od Radovana Blažeka -Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v slovenskej republike. Knihu berieme ako veľký prínos a vháňanie vzduchu do určitého vákua na trhu s odbornou literatúrou venujúcej sa danej problematike. Kniha je vhodná pre prípravu na vydanie ZP aj pre existujúcich držiteľov ZP k oprášeniu vedomosti a pochopeniu niektorých zásadných zákonov pri, pri ktorých môže byt výklad trochu „vlažný“. Mišo

Anotácia:
Ide o špecifickú knihu, ktorá nemá na knižnom trhu v SR ekvivalent. Na trhu sú dostupné najmä príručky zamerané jednostranne na prípravu na skúšky pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu. Žiadna z týchto dostupných publikácií však nie je špecificky zameraná na trestné právo a žiadna trestnoprávna publikácia doposiaľ nevenovala ťažiskový pohľad na strelné zbrane. V tejto knihe je komplexne spracovaná problematika prepojenia strelných zbraní a trestného práva, ktorá má slúžiť budúcim držiteľom strelných zbraní nielen ako užitočná pomôcka pred skúškou odbornej spôsobilosti, ale najmä po nej. Ponúka stručný rozbor právneho stavu týkajúceho sa podmienok nadobudnutia, držania a používania strelnej zbrane, no ťažiskovou problematikou je rozobratie trestnoprávnych následkov konaní, ktorých sa držiteľ strelnej zbrane môže dopustiť, ak neovláda dostatočne právne predpisy alebo ich vedome nerešpektuje. Kniha rozoberá množstvo judikatúry a praktických prípadov z praxe, ktoré majú poslúžiť držiteľom zbraní ako zjednodušený návod na to, ako môže zbraň beztrestne použiť a zároveň, čo ich čaká, ak sa nedokážu „zmestiť“ do zákonných limitov. Kniha je teda akousi praktickou príručkou dovolených a zakázaných spôsobov použitia zbrane a predstavenie trestnoprávnych následkov v prípade, že dôjde k nezákonnému a nesprávnemu použitiu zbrane.

O autorovi:
doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD. (1982) absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2005, kde získal v roku 2008 v odbore trestné právo takisto vedeckú hodnosť PhD. a kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky so zameraním na trestné právo procesné a kriminalistiku.  V rokoch 2011 – 2015 pôsobil na Sekcii trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR. Od septembra 2015 pôsobí na Okresnej prokuratúre Malacky, od 1.5.2017 vo funkcii prokurátora. Dňa 1.3.2019 mu bol udelený na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave titul „docent“.

2.11 Ukončenie streleckej sezóny

2.11 Ukončujeme streleckú sezónu na strelnici v Senici krátkym parkúrom. Strelnica bude bez občerstvenia s možnosťou zapožičania grilu. Na strelnicu je z organizačných dôvodov obmedzený počet vstupov. Cena 8 e člen 12e nečlen.

Na strelnicu sa treba nahlásiť 0903 827 703 ,michal.bordac@mypolice.sk

Mišo

Predbežný nadhľad parkúru.

Fotoreportáž z veľkej klubovky.

Dňa 12.10.2019 sme pre členov klubu a sympatizantov organizovali spolupráci s vedením IPA Územnej úradovne BAI klubovú socializačno streleckú akciu s prvou pomocou a občerstvením.
Počasie nám parádne vyšlo, bolo krásne slnečno. Prvú pomoc viedol Martin Šugar, ktorý musel zastúpiť Ľubomíra Ferianca. Ľubomír bol tak dobrý, že nám zapožičal figurínu. Martin trpezlivo aj viac krát vysvetlil základy prvej pomoci svojim „šugi“ systémom. Ľudia čo sa nebáli a figurínu si prakticky postláčali majú o praktickú skúsenosť, ktorú dúfam nebudú musieť využiť v reálnom živote viac. O občerstvenie sa staral, náš Dušan Endl. Všetkým trom sa chcem poďakovať za nezištnú pomoc. Ďakujem aj členom, ktorí pomáhali stavať/baliť strelecké stavy.

Mišo

Slubené foto tu .

Veľká klubová akcia

Dňa 12.10.2019(Sobota,strelnica Čačov) chystáme pre vás veľkú klubovú akciu s občerstvením, malou súťažou a doprovodným programom(prednáška prvej pomoci) nebude chýbať Ivan Draxler zo svetpusiek.sk ten prinesie nejaký tovar zo svojho širokého portfólia (mantis, etc) a Guntunning, ktorý dal tak dole ceny, že už nižšie to nejde. Strelci budú mať k dispozícii nastrelovaciu stolicu na dlhu zbraň, prípravok k nastrelovaniu VZ58 a spektív. Na akciu môžu prísť nahlásený členovia klubu s doprovodom a sympatizanti klubu. Je potrebné nahlásiť sa z organizačných dôvodov. Cena vstupného je 8 € pre člena a 15 pre nečlena.

V cene bude vstup na strelnicu v čase od 10:00 do 16:00 hod., občerstvenie (grilovačka, pitný režim, 3 ks terčov, inštruktori). V prípade účasti súhlasíte s dodržiavaním pokynov organizátora a inštruktorov.

Kontakt na registráciu +421 905 271 402

Mgr. Milan Kružliak

Podľa imeteo.sk bude krásne babie leto.

Koniec hlásenia

(Pred vjazdom na panelovú cestu vedúcu k areálu strelnice bude oranžová vesta s doplnkovým značením. Parkovanie je v areály strelnice )

Medziklubová 3gun strelecká súťaž 28.9.2019

Dňa 28.9.2019 sa konala medziklubová súťaž. Počasie si z nás spravilo malú srandu a par krát si na nás počurkalo, ale nám to nevadilo a bavili sme sa ďalej. Odbehnutie parkúru trvalo priemerne 6 minút. Výhercom gratulujem.

  1. MYPOLICE (Ján Majerčík)
  2. 357.
  3. 357.
  4. MYPOLICE
  5. MYPOLICE

Ďakujem za účast.

Strelnica 31.8.2019

Ako inak, tradične strelnica sa bude konať v Senici -čačov od 10:00 do 15:30 Vstupné členovia 7E, nečlenovia a ich doprovod 10E . V cene vstupného je jeden terč a možnosť zapožičania grilu. Pri dostatočnom zaujme si spravíme malý parkur inak je voľna streľba na papierové a kovové terče. Na strelnicu, pokiaľ ako vždy nezaspí príde aj Ivan D. zo sveta pušiek predviesť záujemcom jeho dovezené novinky a „neprestrielnu“ vestu na priestrel.

Aktualizovane 2.9.2019

Pomohli sme nášmu partnerovi s testom nepriestrelnej vesty video dole.

Mišo

Strelnica 18.8.2019

18.8.2019 (nedeľa) bude od 10:00 -16:00 prístupná strelnica „Čáčov“ pre nahlásených členov klubu a ich doprovod. Celodenný vstup 5e členovia 7e nečlenovia klubu. Strieľať sa bude krátka aj dlhá 100 m dráha a nenáročný parkúr.

Strelnica je bez občerstvenia s možnosťou zapožičania grilu.

V programe je aj ostrý test nepriestrelnej vesty oblečenej na figuríne. Ktorú nám zapožičalo na test svetpusiek.sk

Ď

Mišo

E mail pre registráciu členov michal.bordac@mypolice.sk 0903 827 703 / mypolicesk@gmail.com

https://goo.gl/maps/fu8y4VjYUqm5Zgs48