Ultralanovka pre Plamienok2020!

V tejto pochmúrnej dobe plnej neistoty a kultúrnym podujatiam nie moc prajúcej dobe sa rozhodol náš člen a kamarát zabehnúť za správnu vec a podporiť detsky hospic . Vyzbieraná čiastka pôjde na podporu detského mobilného hospicu plamienok

Akcia sa vola Ultralanovka pre Plamienok vid link http://ultralanovka.sk/ bežec ma štartovacie číslo 62 Šablica a k veľkej cti mu slúži, že aj v prípade zrušenia akcie z dôvodu pandemických opatrení pobeží sám na podporu Hospicu Plamienok.

Vid vyjadrenie na FB https://www.facebook.com/alojz.sablica/videos/10217656471979693