Pripomienka k návrhu novely zákona č. 190.2003 Z. z.

V týchto dňoch prebieha podpisová akcia, ktorú by mal vo svojom záujme podporiť každý držiteľ ZP bez ohľadu na skupinu ZP a povolanie. A osobný nekomfort registrácie na slovlex.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/464/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-4065764

Autor pripomienky https://www.facebook.com/LegisTelum