21.1.2024 LOS Klubovka OZ My Police (Hunter Club)

Ahojte, za veľkej pomoci gentlemanov z LOS, Akadémie urgentnej medicíny, Legis Telum, Jakuba K z GRAND POWER a ochotných členov klubu organizujeme LOS súťaž v Hunter Clube. Dúfame, že využijete jedinečnú šancu zúčastniť sa tohto eventu, pokiaľ ste členom aktívneho športového streleckého klubu, ako OZ My Police. Súťaž je priestorovo a kapacitné obmedzená, prvé týždne sa na súťaž budú moc prihlasovať pomocou hesla len členovia klubu a sympatizanti, ktorým môžu členovia klubu poskytnúť heslo k prihláseniu. Potom sa registrácia uvoľní aj pre širšiu streleckú verejnosť. Zo zvyku je, že hneď po otvorení registrácie sa LOS zaplní. Registráciu si určite nenechávajte na poslednú chvíľu. Po zaplnení slotov bude účasť na akcii aj „len tak pomimo“ nereálna.

Pre úspešne prihlásenie na súťaž, ktorá sa bude konať 21.1.2023

1. Je nutne zaregistrovať sa pod menom, alebo aliasom na https://www.los-sk.sk/

2. Vybrať si squad, v ktorom chcete súťažiť. Heslo na prihlásenie je (pozri e mail) 

3. Uhradiť  poplatok 25Eur na osobitný účet, uviesť správny jedinečný VB symbol viď príloha.   (Nie  účet klubu OZ MY POLICE)

4. Dostaviť sa v dobrej nálade na súťaž, ktorá sa bude konať  v HUNTERCLUBE 21.1.2024Info k súťaži

Súťaž je koncipovaná, hlavne pre streľbu s baterkou či už na zbrani, alebo v ruke za sťažených svetelných podmienok. Na súťaži budú použité štandardné  terce LOS, kovové terče a jedna situácia bude strieľaná čisto na foto-terče a ne-terče, kde bude hodnotená Alfa a Delta, preto si treba každý vystrel dobre premyslieť. Na situáciu sa vchádza so zbraňou v skrytom nosení podľa našej 190/2003 a nie podľa obyčajov z Benghází. Treba mať min 2 zásobníky.

Na súťaž prídu aj Páni  z Akadémie urgentnej medicíny, ktorí dajú krátky workshop o nasadzovaní turniketu. Počas workshopu si na dobrovoľnej báze môžete vyskúšať nasadenie turniketu. V jednom súťažnom kole sa stretnete aj s turniketom. Počas akcie bude naozaj krátke zoznámenie s turniketom  všetky nuance  sa dozviete na kurze napríklad tu  https://www.academyofemergencymedicine.sk/stb

Súťaž  by mala byt spojená aj s prezentáciou zbrane s nasadeným tlmičom hluku výstrelu.

Pravidlá k naštudovaniu  https://www.los-sk.sk/index.php/rulebook/index