Prednáška o krajnej núdzi, nutnej obrane, oprávnenom použití zbrane, trestných činoch spáchaných so zbraňou, prvej pomoci, vybraných legislatívnych zmien, nehodách so strelnými zbraňami a fenoméne ozbrojeného útočníka v aspekte civilného obyvateľstva.

Prednáška sa bude konať 19.4.024 Piatok Link na prihlásenie tu.